Берзінь Валерій Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Берзінь Валерій Іванович

БЕ́РЗІНЬ Валерій Іванович (28. 03. 1943, м. Акмолинськ, нині Астана) – лікар. Д-р мед. н. (1979), проф. (1985), чл.-кор. АПНУ (1994). Закін. Ризький мед. ін-т (1966), де й працював асист., ст. викл., проф. Від 1986 – зав. каф. гігієни дітей та підлітків Нац. мед. ун-ту (Київ). Досліджує вплив умов навчання, виховання та екол. факторів на ріст, фіз. і нерв.-псих. розвиток дітей різних вікових груп.

Пр.: Гигиена: Руководство. Рига, 1973; 1986 (співавт.); Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков.К., 1989 (співавт.); Динамика состояния здоровья воспитанников детского дома // Охрана здоровья детей и подростков. К., 1990. Вып. 21; Гігієна та психологія дітей дошкільного віку. К., 1994; Гігієнічні основи охорони та зміцнення здоров’я дітей // Медицина дитинства: Навч. посіб. Т. 1. К., 1994; Моніторинг стану здоров’я фізичного розвитку дітей. К., 1999.

Літ.: Макаренко, Полякова.

І. М. Полякова

Стаття оновлена: 2003