Берко Йосип Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Берко Йосип Миколайович


Берко Йосип Миколайович

БЕ́РКО Йосип Миколайович (10. 10. 1938, с. Дрогоїв Перемишл. пов., нині Польща) – ботанiк. Д-р біол. н. (1994), проф. (1996). Закiн. Львiв. ун-т (1960). Працював н. с. Львiв. наук.-природознав. музею АН УРСР (1961– 63); н. с. Ін-ту ботаніки АН УРСР (1963–68); вiд 1968 – у Львiв. академії вет. медицини: доц. (вiд 1972), зав. каф. бiологiї (від 1983), водночас проректор із питань виховання, нац. i духов. вiдродження (1994–2003). Автор праць із флористики, геоботаніки, екоморфологiї та морфогенезу рослин, методики ботан. дослідж., викладання ботанiки. Вивчає флору i рослинність Ґорґан, структуру, морфогенез та еволюцію життєвих форм Lamiaceae флори України.

Пр.: До питання вивчення і періодизації великого життєвого циклу вегетативно рухливих рослин // УБОЖ. 1976. Т. 33, № 6; Будова пагонових систем видів роду Тhymus L. флори України // Там само. 1987. Т. 44, № 2; Поздовжня симетрія пагона як систематична ознака // Там само. 1991. Т. 48, № 5; Типи онтогенезу і синонтогенезу квіткових рослин // Вивчення онтогенезу рослин природ. і культур. флор Євразії. К.; Л., 1994; Методологічний та системний аспекти національно-громадського виховання студентів // Проблеми нац.-громад. виховання в аграрних вищих закладах освіти України. Л., 2000; Морфогенетичний ефект елементарного метамера в онтогенезі монокарпічного пагона трав’яних багаторічників родини Lamiaceae // Мат. 11-го з’їзду Укр. ботан. т-ва. Х., 2001.

Статтю оновлено: 2003