Берков Павло Наумович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Берков Павло Наумович

БЕ́РКОВ Павло Наумович (02(14). 12. 1896, м. Аккерман, нині Білгород-Дністровський Одес. обл. – 09. 08. 1969, Ленінград, нині С.-Петербург) – літературознавець, бібліограф. Д-р філол. н. (1936), проф. (1938), чл.-кор. АН СРСР (1960). Навч. у Новорос. (Одеса, 1917–20) і Віден. (1921–23) ун-тах. Працював ст. н. с. Ін-ту рос. літ-ри АН СРСР (Пушкін. дім; 1936–39, 1945–61). Автор праць про творчість М. Ломоносова, О. Сумарокова, В. Капніста, Д. Фонвізіна, В. Луніна; дослідж. з історії рос. літ-ри, журналістики, історії театру, текстології, книгознавства, техніки літературознав. праці. У 1920– 30-і рр. викладав на Вищих курсах бібліотекознавства при Держ. публіч. б-ці ім. М. Салтикова-Щедріна, працював у НДІ книгознавства, Ін-ті книги, документа і письма АН СРСР. Зробив значний внесок у розробку питань теорії, методики й історії бібліографії, бібліофільства й історії книги. Розробляв питання джерелознавства й методологію історії книги. За ред. Б. вийшов ґрунт. бібліогр. покажчик «История русской литературы 18 в.» (Ленинград, 1968). Значну увагу приділяв історії укр. літ-ри 18 ст., питанням рос.-укр. літ. зв’язків 18 – поч. 19 ст. У монографії «История советского библиофильства» (Москва, 1971) висвітлив бібліофіл. рух 20-х та 50–60-х рр. 20 ст. в Україні, зокрема діяльність Укр. бібліол. т-ва, клубів любителів книги у Харкові, Одесі, Дніпропетровську та Херсоні. Низку робіт присвятив перекладам на європ. мови та історії вивчення «Слова о полку Ігоревім».

Пр.: Переводы «Слова о полку Игореве» на западноевропейские языки // Ученые зап. Ленингр. ун-та. Сер. филол. наук. 1941. № 76, вып. 11; «Слово о полку Игореве» в испанском переводе // Науч. бюл. Ленингр. ун-та. 1947. № 14–15; Заметки к истории изучения «Слова о полку Игореве» // Тр. Отдела древнерус. лит-ры Ин-та рус. лит-ры АН СССР. Москва; Ленинград, 1947. Т. 5; Введение в технику литературоведческих исследований. Ленинград, 1955; Библиографическая эвристика. Москва, 1960; О людях и книгах: Из записок книголюба. Москва, 1965; Русские книголюбы. Москва, 1967; История советского библиофильства. Москва, 1971; 1983; Избранное. Москва, 1978.

Літ.: Реизов Б. Г., Мордовченко Н. Н. Профессор П. Н. Берков // Вест. Ленингр. ун-та. 1947. № 3; Павел Наумович Берков: Список науч. печат. трудов. Ленинград, 1956; Айзеншток И. Я. Поэзия исследовательского труда // Нева. 1956. № 6; Баренбаум И. Е. Павел Наумович Берков как книговед: К 70-летию со дня рожд. // Книга: Исследования и мат. Вып. 14. Москва, 1967; Павел Наумович Берков [Некролог] // Сов. библиография. 1969. № 5; Павел Наумович Берков: Мат. к библиографии ученых СССР. Сер. лит-ры и языка. Москва, 1982. Вып. 14.

І. Д. Бажинов

Стаття оновлена: 2003