Беркович Євген Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Беркович Євген Михайлович


Беркович Євген Михайлович

БЕРКО́ВИЧ Євген Михайлович (16(28). 12. 1898, Одеса – 1975, м. Хайфа, Ізраїль) – лікар-фізіолог. Д-р мед. н. (1948), проф. (1937). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. фіз.-мат. ф-т Новорос. ун-ту в Одесі (1919), Одес. мед. ін-т (1923). Працював асист., доц. Одес. хім.-фармацевт. ін-ту (1923–27), зав. фізіол. лаб. Моск. обл. туберкульоз. ін-ту (1927–39) та Моск. ін-ту фізіології АН СРСР (1939–41), зав. лаб. фізіології родового акту і лаб. нормал. фізіології Ін-ту акушерства та гінекології АМН СРСР (Москва, 1945–48), зав. фізіол. лаб. НДІ гігієни праці та профзахворювань АМН СРСР (Москва, 1948–49) та Моск. н.-д. туберкульоз. ін-ту (1949–50), зав. каф. фізіології с.-г. тварин (1950–68) та каф. біології (1968– 73) Львів. зоовет. ін-ту. Від 1973 – на пенсії, виїхав до Ізраїлю. Осн. напрям наук. діяльності – енергет. обмін у людей і тварин.

Пр.: Дыхание и энергетические процессы при туберкулезе легких. Москва, 1948; Регуляция теплопродукции жвачных животных. К., 1964; Энергетический обмен в норме и патологии. Москва, 1964; Регуляція фізіологічних функцій організму тварин // Мат. VІІІ з’їзду Укр. фізіол. т-ва. Л., 1968; Вплив тироксину на газоенергетичний обмін в тваринному організмі // Респ. міжвід. темат. наук. зб. К., 1968. Вип. 7; Возрастные изменения тканевого дыхания, активности некоторых ферментов печени и мышц и влияние на них кортизона // Мат. 9-го Междунар. конгресса геронтологов. К., 1972. Т. 3 (співавт.).

Статтю оновлено: 2003