Берладіна Оксана Якимівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Берладіна Оксана Якимівна

БЕРЛА́ДІНА Оксана Якимівна (01(13). 01. 1894, Ялта, нині АР Крим – 17. 06. 1960, Орджонікідзе, нині Владикавказ, Пн. Осетія, РФ) – мистецтвознавець, етнограф. Канд. мистецтвознавства (1960). Закін. істор.-філол. ф-т Вищих жін. курсів у Харкові (1918). Працювала 1920–22 н. с. Музею укр. мист-ва. За рекомендацією проф. Ф. Шміта була залишена для підготовки до професор. діяльності в Академії теор. знань у Харкові (1920). 1924–26 виїжджала на Кавказ у складі експедицій. Від 1927 – зав. кабінету, а від 1931 – зав. відділу Харків. держ. худож.-істор. музею до його ліквідації 1933; одночасно 1929–30 – викл. історії мист-в у Худож. ін-ті, 1930– 33 – у Худож. технікумі (Харків). 21 травня 1934 Б. заарешт. й засуджена на 3 р. «вільного заслання» до м. Уральськ (Казахстан). Після відбуття строку покарання працювала вчителькою в Саратові (від 1937); у Музеї краєзнавства м. Курськ (1938– 41), одночасно викл. худож. студії Курського обл. будинку нар. творчості; від 1941 – у Пн. Осетії, працювала вчителькою, від 1945 – в Пн.-Осетин. музеї краєзнавства (Дзауджикау, нині – Владикавказ), викл. Пед. ін-ту та пед. уч-ща. Перша дослідниця укр. образотвор. гаптування, вивчала орнаментику нар. вбрання та літургійне шиття. Опублікувала кілька статей на цю тему, в яких описала стиліст. зміни в укр. гаптуванні та його техніку. Збирала узори осетин. нар. вишивки; вивчала пам’ятки худож. шиття середньовіч. культового й світського, а також нар. стилів, обстежила поселення Пн. і Пд. Осетії та Пд. Кавказу. Рукописи й документи, зібрані Б., зберігаються у відділі рукопис. фондів Пн.-Осетин. ін-ту гуманітар. і соц. досліджень та в архіві Пн.-Осетин. держ. об’єднаного музею історії, арх-ри й літ-ри у Владикавказі.

Пр.: Матеріяли з історії українського образотворчого гаптування: Короткий нарис зміни стилістичних форм та технічних засобів з середини XVII до XIX ст. // Наук. записки н.-д. катедри історії укр. культури. 1927. № 6; Матеріяли з історії українського образотворчого гаптування. Композиційні схеми та іконографічні форми українських фелоней від середини XVII до ХХ ст. // Зб. 1-й Харків. секції наук.-дослідчої катедри мистецтвознавства. Х., 1928; Пам’ятка грузинського образотворчого гаптування XVII віку // Сх. світ. 1928. № 2; Два памятника украинского изобразительного шитья конца XVII в. из харьковских коллекций // Науч. зап. каф. истории зап.-европ. культуры. Вып. 3. Х., 1929; Народная вышивка Северной Осетии // Изв. Северо-Осетин. НИИ. Археология. Этнография. Орджоникидзе, 1960. Т. 22, вып. 4.

Літ.: Листи О. Я. Берладіної // Епістолярна спадщина акад. Д. І. Яворницького. Вип. 1: Листи вчених до Д. Яворницького. Дн., 1997; Побожій С. Розгром осередку харківських мистецтвознавців // Родовід. 1999. Ч. 1(17); Цуциев А. А. Ксения Акимовна Берладина и ее исследование орнамента осетинской народной вышивки. Владикавказ, 2002.

Є. С. Шудря

Стаття оновлена: 2003