Берча Дарія Михайлівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Берча Дарія Михайлівна

БЕ́РЧА Дарія Михайлівна (02. 01. 1937, Харків) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (1991). Держ. премія України в галузі н. і т. (2001). Закін. Чернів. ун-т (1958). Відтоді працювала в Чернів. мед. ін-ті, Чернів. ун-ті (від 1961), Ужгород. ун-ті (від 1967); одночасно від 1993 викладає у Жешув. ун-ті (Польща). Досліджує енергет. стани ідеал. та реал. сильно анізотроп. кристалів та їх властивості. Запропонувала концепцію мін. комплексів зон у спектрах елементар. збуджень.

Пр.: Сложные халькогениды и халькогалогениды (получение и свойства). Л., 1983 (співавт.); Квазилокальные колебания и кроссовое расщепление спектра сильно анизотропных цепочечных кристаллов при наличии тяжелых примесных атомов // ФНТ. 1986. Т. 12, № 3 (співавт.); Band Structure and Condenson states in In4Se3 Crystals // Phys. Stat. Sol. 1997. Vol. 203 (співавт.); Phonon Spectrum of the layered In4Se3 Crystal // Там само. 1999. Vol. 212 (співавт.).

Ю. М. Височанський

Статтю оновлено: 2003