Берченко Ольга Григорівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Берченко Ольга Григорівна

БЕ́РЧЕНКО Ольга Григорівна (01. 06. 1950, с. Старий Салтів, нині Вовчан. р-ну Харків. обл.) – біолог. Д-р біол. н. (1992). Закін. Харків. ун-т (1976). Працювала в Ін-ті кріобіології й кріомедицини АН УРСР (Харків, 1970–76); від 1976 – в Ін-ті неврології, психіатрії та наркології АМНУ (Харків): м. н. с., ст. н. с., пров. н. с., гол. н. с. лаб. нейрофізіології та імунології; від 2000 – проф. відділ. психології ф-ту підприємництва та права Нац. ун-ту внутр. справ (Харків). Напрям наук. дослідж.– вивчення біоритмічних закономірностей діяльності мозку, зокрема емоцій і мотивацій у нормі та їх порушень у патогенезі нерв. та псих. захворювань. Нині працює в галузі трансплантації ембріональних мозкоспецифіч. тканин в експерим. та клін. неврології та психіатрії.

Пр.: Нейробиология патологических влечений (алкоголизма, токсико- и наркоманий). Х., 1993 (співавт.); Информационно-онтологические модели адаптации. Москва, 1997 (співавт.); Влияние дистантной имплантации эмбриональной ткани гиппокампа на механизмы памяти у крыс с повреждением гиппокампа // Биол. вест. 1999. Т. 3, № 1–2 (співавт.); Организация цикла бодрствование–сон у крыс позднего молочного возраста в условиях эмоционального стресса // Медицина сегодня и завтра. 1999. № 3–4.

Т. М. Воробйова

Стаття оновлена: 2003