Бесєдіна Олександра Андріївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бесєдіна Олександра  Андріївна

БЕСЄ́ДІНА Олександра Андріївна (26. 10. 1929, с. Соломіно Курської, нині Бєлгород. обл., РФ) – фахівець у галузі гігієни дітей і підлітків. Д-р мед. н. (1982), проф. (1991). Закін. Харків. мед. ін-т (1955). Працювала лікарем (1955–59); від 1959 – в Ін-ті охорони здоров’я дітей і підлітків АМНУ (Харків): м. н. с. (1959– 63), ст. н. с. (1963–74), зав. відділу гігієни дітей шкіл. віку та підлітків (від 1974). Голова (1992– 2001), заст. голови (від 2001) Проблемної комісії «Охорона здоров’я дітей і підлітків» MО3 і АМН України. Гол. напрями наук. діяльності – розроблення нових фізіол.-гігієн. принципів оптимізації умов, режимів навчання та фіз. виховання учнів заг.-осв. шкіл, профес. навч.-вихов. закладів; переліку професій для дітей-інвалідів із соматич. захворюваннями та псих. вадами з метою їх навчання та подальшого працевлаштування; комплексної системи оздоровлення школярів з різним рівнем здоров’я у дит. таборах.

Пр.: Реабилитация школьников, перенесших острые респираторные инфекции. К., 1987; Значення фізіолого-гігієнічних заходів в оптимізації функціонального стану організму підлітків у таборах праці та відпочинку // Зб. мат. Укр. з’їзду фізіол. т-ва. К., 1990. Т. 1; Гигиена обучения и воспитания подростков // Справочник врача подросткового кабинета. К., 1991; Організація відпочинку та оздоровлення дітей шкільного віку з різним рівнем здоров’я // ПАГ. 1999. № 4; Оздоровительно-профилактическая программа организации отдыха и реабилитации школьников в детских учреждениях различного типа // Медицина сегодня и завтра. 2001. № 4.

М. М. Коренєв

Стаття оновлена: 2003