Бесєдіна-Невзорова Віра Павлівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бесєдіна-Невзорова Віра Павлівна


Бесєдіна-Невзорова Віра  Павлівна

БЕСЄ́ДІНА-НЕВЗО́РОВА Віра Павлівна (09(21). 08. 1894, м. Юр’єв, нині Тарту, Естонія – 06. 03. 1971, Харків) – мовознавець, славіст. Д-р філол. н. (1965), проф. (1967). Засл. діяч н. УРСР (1968). Закін. Вищі жін. курси у Юр’єві (1914), під час навч. викладала рос. мову в школі. Навч. на Вищих жін. курсах при Харків. ун-ті (1914– 18) і працювала викл. рос. мови на підготовчих курсах у Харків. консерваторії. 1918–20 викладала рос. мову в г-зії для дітей робітників Харків. паровозобуд. з-ду. 1920–21 навч. на Тимчас. пед. курсах, викладала рос. мову в Академії теор. знань; 1924–25 – студентка ф-ту профосвіти, асп. мовознавчої н.-д. каф. Харків. ІНО; від 1925 – наук.-пед. співроб. цієї кафедри; від 1930 – викл. Харків. пед. ін-ту профес. освіти (виник на базі ІНО); 1933–71 – викл., доц. (від 1935), проф. (від 1967) Харків. ун-ту. Осн. праці Б.-Н. присвячені питанням фонетики й граматики слов’ян. мов. Фундаментальною є ст. «До історії складних форм майбутнього часу в українській мові» («Питання історичного розвитку української мови: Пр. Міжвузів. наук. конф., що відбулася у Харкові 15–20 грудня 1959, присвяч. 5-му Міжнар. з’їздові славістів», Х., 1962), в якій історія форми ходитиму розглядається у зв’язку із загальнослов’ян. мовною проблематикою. Питання ролі порядку слів у розвитку грамат. будови слов’ян. мов Б.-Н. розглядає у ст. «Порядок слов и его место в грамматическом строе славянских языков» («Учені зап. Харків. ун-ту», Х., 1956, т. 70), «Роль порядка слов в развитии грамматического строя славянских языков» («Філологічний зб.: Укр. ком-т славістів», К., 1958) та ін.

Пр.: Експериментально-фонетичне дослідження української літературної вимови в Харківському інституті народної освіти // Зап. Харків. ІНО. Х., 1928. Т. 3; Фонетика і орфоепія української мови // Баженов М. Виразне читання і культура усної мови. К., 1949; Старославянский язык: Учеб. пособ. Х., 1962.

Літ.: Мовознавство на Україні за п’ятдесят років. К., 1967; Слов’янська філологія на Україні (1963–67). Бібліографія. Ч. 1. Мовознавство. Фольклористика. К., 1968; Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: Биобиблиогр. слов. Т. 2. Минск, 1977; Широкорад Е. Ф. Вера Павловна Беседина-Невзорова // Рус. филология: Укр. вест. Х., 1994. № 4.

Статтю оновлено: 2003