Бесіда - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бесіда

БЕ́СІДА – один із методів психологічного дослідження. Застосовується з метою вивчення психол. особливостей особистості людини (її переконань, прагнень, інтересів, ставлення до середовища), а також умов формування цих особливостей. Як допоміж. метод, Б. застосовується у багатьох псих. дослідж.: у дит. і пед. психології (під час вивчення формування особистостей дітей, їхніх інтересів тощо), у психології праці (при псих. аналізі професій, з’ясуванні причин нещас. випадків, аварій тощо), у мед. психології і т. д. Б. передбачає активність насамперед дослідника, який ставить запитання, частково відповідає на них, спонукає досліджуваних шукати відповіді. Поставлені під час Б. запитання мають бути чіткими й зрозумілими, спрямов. на психол. явища. У Б. потрібно домагатися не лише констатації, а й пояснення, мотивації, тобто відповідей на запитання не лише «що це таке?», а й «чому?» та «як?». Б. є також ефектив. засобом спілкування людей, виявлення думки окремих осіб і всієї групи, формування суспільно необхід. поглядів тощо. Один із варіантів Б. – інтерв’ю, яке часто використовується у психол. та соціол. дослідженнях. У дидактиці Б. – це метод навчання, за яким учитель, спираючись на наявні в учнів знання та досвід, за допомогою запитань підводить учнів до розуміння й засвоєння нових знань, до повторення та перевірки вивченого матеріалу.

С. Д. Максименко

Стаття оновлена: 2003