Бех Володимир Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Бех Володимир Павлович

БЕХ Володимир Павлович (14. 01. 1951, с. Мар’янівка Михайлів. р-ну Запоріз. обл.) – філософ, політолог. Д-р філос. н. (2000), проф. (2000). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2010). Закін. Мелітоп. ін-т механізації с. госп-ва (1973), Вищу комсомол. школу при ЦК ВЛКСМ (1979, Москва). 1979–87 – на комсомол. і парт. роботі; від 1991 – декан ф-ту післядиплом. освіти, зав. каф. соціології, політології й теорії упр., 2001–2003 – декан ф-ту соціології та управління Запоріз. ун-ту. Від 2003 – дир. Ун-ту управління Нац. пед. ун-ту (Київ), від 2004 – 1-й проректор цього ун-ту. Досліджує питання самоорганізації й саморегуляції соц. систем.

Пр.: Человек и Вселенная: когнитивный анализ. 1998; Социальный организм: филос.-методол. анализ. 1998; Философия социального мира: гносеол. анализ. 1999; Соціальний організм країни. 1999; Генезис соціального організму країни. 2000 (усі – Запоріжжя).

В. І. Воловик

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
В. І. Воловик . Бех Володимир Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=39571 (дата звернення: 15.04.2021)