Бех Iван Дмитрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бех Iван  Дмитрович

БЕХ Iван Дмитрович (09. 10. 1940, с-ще Вiльча, нині смт Полiс. р-ну Київ. обл.) – психолог. Брат О. Беха. Д-р психол. н. (1992), проф. (1995), акад. АПНУ (1999). Засл. діяч н. і. т. України (2002). Орден «За заслуги» 3-го (2012) та 2-го (2015) ступ. Закiн. Київ. пед. iн-т (1964). Працював учителем (1964–74); від 1974 – в Ін-ті психологiї АПНУ: ст. н. с. (1978–79), зав. лаб. (1979– 93); заст. дир. Iн-ту дефектологiї АПНУ (1993–96). Від 1996 – дир. Ін-ту проблем виховання АПНУ. Фахiвець у галузi пед. психологiї, проблем морал. розвитку особистостi. Пошукові дослiдж. спрямованi на вивчення психол. закономiрностей актив. i цiлеспрям. формування та розвитку особистостi. Б. розкриває проблему вольових засад становлення особистостi, довiл. механiзм виникнення особистiс. рис, природу й функцiонування внутрiшньомовленнєвої регуляцiї поведiнки особистостi.

Пр.: Нравственность личности: стратегия становления. Р., 1991; Вiд волi до особистостi. К., 1995; Особистісно зорієнтоване виховання. К., 1998; Біля витоків сутності особистості // Шлях освіти. 1999. № 2; Інваріанти особистісно орієнтованого підходу до виховання дитини // ПШ. 2000. № 2; Гуманістична педагогіка у траєкторії виховання особистості // Виховання і культура. 2001. № 1.

Статтю оновлено: 2016