Бешта Олександр Степанович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бешта Олександр Степанович

БЕ́ШТА Олександр Степанович (01. 02. 1957, с. Миколаївка Широків. р-ну Дніпроп. обл.) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (2001), проф. (2002), чл.-кор. НАНУ (2012). Держ. премія України в галузі н. і т. (2013). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1979), де й працює від 1982 (нині Нац. гірн. ун-т): інж., м. н. с., ст. н. с., асист., доц., проф., від 2002 – зав. каф. електропривода, декан електротех. ф-ту Ін-ту електроенергетики. Осн. напрям наук. діяльності – ідентифікація параметрів електропривода з метою підвищення ефективності керування та подовження ресурсу роботи в пускових та усталених режимах.

Пр.: Ідентифікація динамічних параметрів системи регулятор напруги – асинхронний двигун // ТЕ. 2000. № 6; Метод автоматизованого поділу втрат в асинхронному електроприводі при його іспитах у режимі холостого ходу // Вісн. Вінн. політех. ін-ту. 2000. № 5; Дискретні моделі струму електропривода з машиною постійного струму послідовного збудження для задач ідентифікації // Наук. вісн. Нац. гірн. академії України. 2000. № 2 (співавт.); Врахування впливу пульсацій випрямленої напруги на точність ідентифікації динамічних параметрів електропривода постійного струму // Електроенергетичні та електромеханічні системи: Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2001. № 418.

С. М. Довгань

Стаття оновлена: 2016