Бібліотека Луганського національного аграрного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Луганського національного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА ЛУГА́НСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1921 у Луганську як б-ка рільничого технікуму (нині Луганський національний аграрний університет). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. У структурі б-ки: відділи – обслуговування та книгосховища, комплектування і наук. обробки літ-ри, інформ.-бібліогр., наук.-метод. та культур.-просвітн. роботи; 5 абонементів, 4 чит. зали, комп’ютер. зал. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 370 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 285 тис. книг, 50 089 період. видань, 32 062 спец. видів, автореф. дис. та ін. Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань аграр. вироб-ва, зооінженерії, ветеринарії, екон. кібернетики, аграр. менеджменту, бухгалтер. обліку й аудиту, пром. та цивіл. буд-ва, харч. технологій та ін. У б-ці зберігаються цінні видання «Очерки русской исторіи въ памятниках быта: Сочиненіе» П. Польового (1879–80), «Полная энциклопедія русского сельскаго хозяйства и соприкасающихся съ нимъ наукъ» (т. 1–12, 1900–12; обидва – С.-Петербург). Б-ка видає поточні бібліогр. бюлетені, інформ. бюлетені літ-ри, що надійшла в б-ку Ун-ту. Довідк.бібліогр. апарат складається з каталогів (ген., абетк., системат.) і картотек (Указів Президента України, законодав. та директив. матеріалів ВР та Уряду України, період. видань, фактограф., персоналій, наук. праць викл. Ун-ту). При б-ці працює літ. вітальня, де проводять вечори, диспути, вікторини та ін. заходи. Від 1983 – гол. б-ка у мережі с.-г. б-к Луган. обл., надає метод. і практ. допомогу б-кам мережі. Дир. б-ки В. Фесечко (від 1985).

Н. М. Ткачова

Стаття оновлена: 2003