Бібліотека Луцького державного технічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Луцького державного технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ЛУ́ЦЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1966 у Луцьку як б-ка ф-ту Київ. автодорож. ін-ту, від якого починає свою історію Луцький державний технічний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд багатогалузевий, складає 212 тис. прим. укр., рос., англ. мовами (з них 28 тис. прим. – період. вид.); комплектується літ-рою з питань технології машино- і автомобілебудування, ведення автогосподарства тощо. Щороку до б-ки надходить бл. 7 тис. прим. книг та період. вид. У структурі б-ки – відділи (бібліогр.-метод., комплектування, обслуговування), 2 абонементи, 4 чит. зали. Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги – абетк., абетк.-предмет., системат., електронний. Б-ка організовує виставки праць співроб. Ун-ту, нових надходжень; проводить літ. вечори, зокрема відбулися «Не відлюбив свою тривогу ранню…» (до 60-річчя від дня народж. В. Стуса), «Невмируща слава українського народу» (до 189-річчя від дня народж. Т. Шевченка) та ін. Дир. б-ки Є. Кость (від 1991).

Н. С. Литвин

Стаття оновлена: 2003