Бібліотека Львівського державного аграрного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Львівського державного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА ЛЬВІ́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1856 як б-ка рільничої школи у м. Дубляни, нині Жовків. р-ну Львів. обл. На той час фонд нараховував 5908 прим. 1901 школа отримала статус Рільничої академії, від якої веде свою історію Львівський державний аграрний університет. Має статус наукової. Фонди книгозбірні поповнилися літ-рою б-ки рільничо-лісового ф-ту Львів. політех. ін-ту, а також літ-рою, подаров. б-ками Моск. с.-г. академії та Держ. публ. б-ки ім. М. Салтикова-Щедріна (нині Рос. нац. б-ка, С.-Петербург). У структурі б-ки такі відділи: наук. обробки та орг-ції каталогів, комплектування, інформ.-бібліогр., обслуговування читачів і сектори – худож. літ-ри, наук.-тех. інформації, культур.-просвітн. роботи, обліку, чит. залів. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 521 тис. прим. укр., рос., польс. та ін. мовами, зокрема 212 тис. прим. наук., 208 тис. прим. навч., 42 тис. прим. худож. літ-ри, 15820 іноз. видань, спец. видів (від 1980), автореф. дис. і дис. (від 1965), період. видань. Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань рільництва, ветеринарії, орг-ції обліку в с. госп-ві, механізації рільництва, лісівництва, фізики, хімії, мінералогії, геології, ботаніки, заг. природознавства, математики тощо. Унікал. колекція стародруків с.-г. тематики – 14 тис. од. зберігання, з них 10 тис. прим.– колекція книжок Рільничої академії; 1930 період. видань, які висвітлюють історію природничих, тех., с.-г. наук країн Європи 18 – поч. 20 ст.; цінні довідк. та енциклопед. видання («Konversations-Lexikon» Ф. Брокгауза, «Enzyklopädie der Gesammten» А. Коха, «Konversation-Lexikon» І. Мейєра, «Encyklopedia Powszechna» С. Орґельбранда), праці вчених Рільничої академії К. Айдукевича, Й. Бляута, З. Годлевського, К. Канафойського, С. Павлика. 1946–2000 видано 5 покажчиків «Наукові праці вчених Львівського державного аграрного університету». 1995–99 б-ка спільно з Центр. наук. с.-г. б-кою УААН розробляла тему «Історія аграрної науки і біографістики», видано покажч. «Діячі кооперативного руху Галичини 1873–1939». Від 1977 б-ка є метод. центром 11 с.-г. б-к Львівщини, має філії та наук.-консультац. центри при 12 аграр. технікумах України. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.), картотек (статей період. видань, темат.). Дир. б-ки Л. Пинда (від 1982).

Т. А. Черевко, Н. В. Каганова

Стаття оновлена: 2003