Бібліотека Львівського державного інституту фізичної культури - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Львівського державного інституту фізичної культури

БІБЛІОТЕ́КА ЛЬВІ́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ІНСТИТУ́ТУ ФІЗИ́ЧНОЇ КУЛЬТУ́РИ Засн. 1946 у Львові як б-ка технікуму фіз. культури (нині Львівський державний інститут фізичної культури). У структурі б-ки – абонемент, 3 чит. зали, відділи: інформ., бібліогр., комплектування та опрацювання фонду. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 100 тис. прим. укр., рос., нім., англ., чес., польс. мовами: книги, автореф. дис., 112 назв журналів, 17 назв газет, 519 іноз., нотні, образотворчі видання; комплектується літ-рою з питань фіз. культури та спорту, фіз. виховання, спорт. медицини, фіз. реабілітації, біохімії, анатомії, гігієни, сусп. наук, історії, мовознавства, педагогіки, психології. Серед рідкіс. видань – «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза й І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1904), фахові журнали, зокрема «Теория и практика физической культуры» (1936–91, 1991–97 окремі номери), спорт. видання (від 1925), «Britannica», вісники спорт. комісії Світ. конгресу українців з Торонто, подаровані 1996 П. Соколиком, спорт. літ-ра, подарована Вроцлав. академією фіз. виховання (Польща). Укладено каталоги (абетк., системат.), картотеки (предметна спорт., психол.-пед., наук. праць професор.-викладац. складу, автореф. дис., абетк., системат., дис., українознавства, фонду іноз. літ-ри, період. видань). Б-ка видала темат.-бібліогр. покажчики: «Олімпійський спорт», «Теорія і методика фізичного виховання» (обидва – 1999), «Біохімія спорту», «Історія фізичної культури», «Покажчик фонду іноземних видань бібліотеки Львівського державного інституту фізичної культури», «Фізична реабілітація та спортивна медицина» (усі – 2000), «Вступ до спеціальностей галузі “Фізичне виховання і спорт”», «Футбол» (обидва – 2001), «Організація та методика оздоровчої фізичної культури. Туризм», «Теоретико-методичні основи моделювання складних систем спорту», «Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу ЛДІФК (1997–2001)» (усі – 2002); щорічно виходить друком (існує також в електрон. вигляді від 2002) бібліогр. покажч. «Друковані праці професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛДІФК» (від 1999). У б-ці проводять Дні презентацій книг спорт. тематики, книжк. експозиції. Б-ка здійснює наук.-метод. забезпечення конф., які проводяться в Ін-ті. Дир. І. Свистельник (від 1996).

Н. П. Величкович

Стаття оновлена: 2003