Бібліотека Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького

БІБЛІОТЕ́КА ЛЬВІ́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО МЕДИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Данила Галицького Засн. 1939 як б-ка Львів. мед. ін-ту (нині Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького). Має статус наукової. Основу книгозбірні склали фонди б-ки мед. ф-ту Львів. ун-ту (27 тис. од. зберігання). 1941 фонд становив 35 тис. прим. польс., нім., франц. та англ. мовами. 1944 – понад 91 тис. прим. Нині у структурі б-ки відділи: комплектування вітчизн. та іноз. літ-ри, наук. опрацювання літ-ри, інформ.-бібліогр. роботи, книгозбереження, абонементів (наук., сусп.-політ. і худож. літ-ри, заг., чит. залу, відділу інформ.-бібліогр. роботи), навч. літ-ри. 2000 відкрито комп’ютер. чит. зал. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 514 345 прим. укр., рос., польс., англ., болгар., нім., чес., угор. мовами, зокрема 344 653 книги, 118 087 період., 45 703 іноз. вид.; спец. види (від 1985), автореф. дис. і дис. (від 1949), мікрофільми та ін.; комплектується літ-рою з питань медицини, біології, фізики, хімії, сусп.-політ. наук, спорту, худож. літ-рою. Є обмін. фонд. 1995 створ. електронні бази даних. Зберігається літ-ра 18 – поч. 20 ст., зокрема «Physiologe» Г. Бойєрманна (Copenhagen; Leipzig, 1751), «Bentrage von Befürberung der Geschichte und Beitung der Frankheiten» Б. фон Баллена (Berlin, 1781), «Nachricht von der medicinisch Lebranftal» Ф. Ґолланда (Wien, 1806), «Physiologie de l’homme» Н. Аделона (Bruxelles, 1837), «Oeuvres complètes d’Hippocrate, traduction nouvelle avec le texte grec en regard» (Paris, 1839), «Pamiętnik drugiego Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich 19–24 lipca 1875» (Lwów, 1876), «Die Hygiene der Stimmer» О. Корнера (Kraków, 1886), «Dictionnaire de médecine de chirurgie, de pharmacie et des sciences qui s’y rapportent 21ième édition» (Paris, 1908), «Les collections artistiques de la faculté de médecine de Paris» (Paris, 1911). Б-ка видала покажчики «Біобібліографія. Михайло Петрович Павловський», «Бібліографічний покажчик. Я. Ганіткевич» (обидва – 1999). Б-ка проводить наук. дослідж. у галузі бібліотекознавства, бібліографії, питань історії медицини, діяльності лікарів Галичини, актуал. питань науки і практики. Довідк.-бібліогр. фонд складається з каталогів (абетк., системат., предмет.) і системи картотек. У б-ці проводяться читац. конф., темат. вечори, зустрічі, презентації. Дир. Н. Курнат (від 1985).

Я. Г. Щоголєва

Стаття оновлена: 2003