Бібліотека Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни

БІБЛІОТЕ́КА ЛЬВІ́ВСЬКОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ІНСТИТУ́ТУ ЕПІДЕМІОЛО́ГІЇ ТА ГІГІЄ́НИ Засн. 1945 як б-ка НДІ епідеміології, мікробіології та гігієни (нині Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни). Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Фонд – 30 482 прим., складається з книг, журналів, дис., наук.-метод., інформ.-бібліогр. літ-ри, мікрофіш, мікрофільмів; комплектується літ-рою з питань епідеміології, мікробіології, вірусології, гігієни інфекц. захворювань, туберкульозу тощо. Б-ка передплачує 45 період. видань, з них 18 іноземних. У фонді зберігаються повні комплекти журналів «Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии» (від 1945), «Санитария и гигиена» (від 1945), «Антибиотики» (від 1959). Довідк.-бібліогр. апарат складається із каталогів (абетк., системат., предмет.) і картотек (періодики, автореф., дис.). Б-ка проводить книжк. виставки, перегляди літ-ри, Дні інформації, видає бібліогр. покажчики. Зав. б-ки А. Ахмедова (від 1999).

І. Н. Безкопильний

Стаття оновлена: 2003