Бібліотека Львівського центру науково-технічної та економічної інформації - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Львівського центру науково-технічної та економічної інформації

БІБЛІОТЕ́КА ЛЬВІ́ВСЬКОГО ЦЕ́НТРУ НАУКО́ВО-ТЕХНІ́ЧНОЇ ТА ЕКОНОМІ́ЧНОЇ ІНФОРМА́ЦІЇ Засн. 1962. Головна б-ка зх. регіону України з комплектування матеріалами про передовий вироб. досвід і наук.-тех. досягнення; міжобл. депозитарій; опорна база міжбібліотеч. абонементу з тех. літ-ри. Бібліотеч. фонд багатогалуз.; нараховує 3,5 млн прим. укр., рос., іноз. мовами, зокрема автореф. дис., патенти та ін. спец. види наук.-тех. літ-ри і документації, довідк. і бібліогр. вид., мікрофіші, діапозитиви, магнітні стрічки, книг – 38,7 тис. прим., період. вид.– 114,9 тис. прим., видань органів НТІ – 51,6 тис. прим. Комплектується переважно літ-рою з питань приладобудування, машинобудування, електротехніки, вугільної, нафтогазової, легкої і харч. пром-сті, буд. матеріалів. Є обмін. фонд; довідк.-бібліогр. апарат. Працюють чит. зал, міжбібліотеч. абонемент. Б-ка проводить Дні інформації. Зав. б-ки О. Івасенко (від 2003).

М. С. Яворський

Стаття оновлена: 2003