Бібліотека Львівської академії мистецтв - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Львівської академії мистецтв

БІБЛІОТЕ́КА ЛЬВІ́ВСЬКОЇ АКАДЕ́МІЇ МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1946 як б-ка Львів. ін-ту приклад. та декор. миства (нині Львівська академія мистецтв). Має статус наукової. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 100 тис. прим. укр., рос., нім., польс., угор., чес. мовами, зокрема книги, період. вид., ізопродукція та ін.; комплектується літ-рою з питань мист-ва (живопис, графіка, скульптура, арх-ра, декорат.-ужитк. мист-во, мист-во нар. майстрів, історія мист-ва та ін.). У фонді зберігається бл. 500 рідкіс. вид., серед них – В. Любке «Исторія пластики съ древнѣйшихъ временъ до нашего времени» (перекл. з нім., Москва, 1870), С. Коллман «Plastische Anatomie des menschlichen Körpers» (Leipzig, 1886), М. Дюваль, Е. Кюжер «Histoire de L’anatomie plastique» (Paris, 1898), Ю. Ліпперт «Исторія культуры въ отдѣльных очеркахъ» (перекл. з нім., С.-Петербургъ, 1902). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.) та темат. картотек. Дир. б-ки О. Татомир (від 1996).

І. С. Дідик

Стаття оновлена: 2003