Бібліотека Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка

БІБЛІОТЕ́КА ЛЬВІ́ВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ МУЗИ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ ім. М. Лисенка Засн. 1903 у Львові як б-ка Вищого муз. ін-ту (нині Львівська державна музична академія ім. М. Лисенка). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. У структурі б-ки – абонемент, чит. зал, книгосховища, відділи (наук. обробки та комплектування літ-ри, бібліографії та каталогізації). Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 196 тис. прим. укр., рос., нім., англ., франц., латин. мовами, зокрема 64 тис. прим. книг, 109 тис. нот, 40,5 тис. іноз. вид., період. вид., автореф. дис. (від 1954), 78 прим. нот, образотворчі вид. (від 1934), автографи (від 1969), документи (від 1960), мікрофільми та ін.; комплектується літ-рою з історії музики, образотвор. миства, актор. миства та ін. У фонді зберігаються колекції першодруків муз. творів галиц. і зарубіж. композиторів 19–20 ст. (Ф. Шопена, К. Ґлюка, К. Мікулі та ін.); нотні вид. (поч. 18 ст.). Значний внесок у розвиток б-ки зробили її зав. З. Попіль (від 1903), Я. Колодій (1946–75). Нині зав. б-ки І. Антонюк (від 1987).

Н. С. Бублик

Стаття оновлена: 2003