Бібліотека Львівської комерційної академії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Львівської комерційної академії

БІБЛІОТЕ́КА ЛЬВІ́ВСЬКОЇ КОМЕРЦІ́ЙНОЇ АКАДЕ́МІЇ Засн. 1939 як б-ка Львів. торг.-екон. ін-ту (нині Львівська комерційна академія). Основу фонду б-ки склали книги Академії зовн. торгівлі, що була заснована 1899. Півстоліття у фондах б-ки збиралась і зберігалась літ-ра нім., франц., польс. та ін. мовами з філософії, теології, права, економіки, торгівлі, комерції тощо; праці вчених Академії зовн. торгівлі; літ-ра з Києво-Могилян. академії та ін. навч. закладів Європи та Росії, Василіан. школи у Львові. На поч. 50-х рр. 20 ст. ця літ-ра була визнана шкідливою і приречена на знищення. Б-ка оновлювала свої фонди літ-рою з Моск. кооп. ін-ту, Харків. ін-ту кооп. торгівлі та ін. джерел. Нині у структурі б-ки – відділи комплектування та наук. обробки літ-ри, інформ.-бібліогр., абонемент і 4 чит. зали у 2-х навч. корпусах та 2-х студент. гуртожитках. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 400 тис. прим. укр., рос., англ., нім. та ін. мовами; комплектується сусп.-політ. літ-рою, а також літ-рою з питань економіки, торгівлі, товарознавства, маркетингу, бухгалтер. обліку, аудиту, банків. справи, фінансів, менеджменту, міжнар. екон. відносин, історії кооперації в Україні тощо. У фонді зберігається бл. 2 тис. прим. цінних вид. 18 – поч. 20 ст. Серед них: «Дѣянія Петра Великаго, мудраго преобразителя Россіи» (ч. 2, Москва, 1788), «Sistème des Contradictions économiques ou Philosophie de la Misère» П. Прудона (Vol. 1–2, Paris, 1850), «Товаровѣдѣніе сырыхъ продуктовъ и мануфактурныхъ издѣлій» Ф. Лесгафта (т. 1, С.-Петербургъ; Москва, 1875), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1904), «Zasady arytmetyki politycznej: Dla wyýszych szkół handlowych» (Lwów; Warszawa, 1924) та ін. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (системат., ген. абетк., абетк.-предмет. покажчика, нових надходжень, іноз. літ-ри, періодики, довоєн. літ-ри) і картотек (системат. статей, темат. «Львівщина», праць викл. Академії, інформ. потреб тощо). Б-ка проводить Дні інформації, темат. книжк. виставки, перегляди літ-ри до наук.-практ. заходів Академії. Дир. Л. Шевцова (від 1995).

Л. К. Скрипка

Стаття оновлена: 2003