Бібліотека Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. Гжицького - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. Гжицького

БІБЛІОТЕ́КА ЛЬВІ́ВСЬКОЇ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ ВЕТЕРИНА́РНОЇ МЕДИЦИ́НИ ім. С. Гжицького Засн. 1881 як б-ка вет. школи при Львів. ун-ті, від якої починає свою історію Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С. Гжицького. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Має статус наукової. Першим кер. б-ки був проф. А. Баранський (до 1889), 1889–95 – проф. С. Круликовський. Бібліотеч. фонд складався з підручників, спец. праць з ветеринарії, розведення тварин, медицини, природознавства, а також цінних зібрань наук. період. вид. польс., нім. і франц. мовами. Під час 2-ї світ. війни б-ка двічі зазнавала втрат від нім. та рад. режимів (зокрема частково вилучено наук.-природн. часопис «Cosmos», визнаний як космополітичний). Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 306 тис. прим. укр., рос., польс., нім., англ. та ін. мовами, зокрема 169 тис. книг, 91 тис. іноз. вид., період. вид. (від 1835), автореф. (від 1949), дис. (від 1951) та ін.; комплектується літ-рою з питань вет. медицини, зооінженерії, економіки, природн. і тех. наук, вет. санітарії, експертизи, гігієни і переробки продуктів тваринництва та ін. У фонді зберігаються рідкісні вид. 18–19 ст.: «Skład abo Skarbiec Znakomitych Sekretów Oekonomiej ziemianskiej» (Kraków, 1692), «Zwiеrzat domowych і dzikich, historyi naturalney poczàtki» (Warszawa, 1780), «Tierleben» А. Брема (Leipzig, 1876, 1890, 1911–13, 1925– 26), «Enzyklopädie der gesammten Tierheilkunde und Tierzucht» (Wien, 1885–94), «Zielniczek roúlin Lekarskich» (Warszawa, 1886). Б-ка проводить літ. вечори, книжк. виставки, відкриті перегляди літ-ри, Дні інформації. Дир. б-ки Т. Козак (від 1999).

Р. Й. Кравців

Стаття оновлена: 2003