Бібліотека Маріупольського гуманітарного інституту Донецького національного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Маріупольського гуманітарного інституту Донецького національного університету

БІБЛІОТЕ́КА МАРІУ́ПОЛЬСЬКОГО ГУМАНІТА́РНОГО ІНСТИТУ́ТУ ДОНЕ́ЦЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1991 у Маріуполі як б-ка гуманітар. коледжу (нині Маріупольський гуманітарний інститут Донецького національного університету). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Основу книгозбірні склали фонди б-ки Будинку політосвіти. У структурі б-ки: відділи – комплектування та наук. обробки літ-ри, довідк.-бібліогр. та інформ., обслуговування (абонемент навч. та худож. літ-ри, чит. зал заг.-галуз. літ-ри, 4 спец. чит. зали). Бібліотеч. фонд становить 119 072 прим. укр., рос., грец., нім., англ. та ін. мовами, зокрема 68 тис. прим. навч. літ-ри, 30 тис. прим. наук. літ-ри; комплектується літ-рою з питань правознавства, міжнар. економіки, дошкіл. виховання, практичної психології, міжнар. відносин, історії України, мовознавства та літературознавства. Серед раритет. видань: «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1907), «Исторія ХХ вѣка (Западная Европа и внѣевропейскія государства)» (перекл. з франц., Москва, 1905–07). Фонд грец. літ-ри в б-ці – один з найкращих в Україні (зберігається 7 тис. прим. навч. посібників, довідників, енциклопедій, метод. та худож. літ-ри, а також літ-ри з питань історії, релігії та мист-ва Греції). Зав. б-ки А. Шакула (від 2001).

С. В. Назар’єва

Стаття оновлена: 2003