Бібліотека Миколаївського державного аграрного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Миколаївського державного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА МИКОЛА́ЇВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1984 як б-ка філіалу Одес. с.-г. ін-ту (нині Миколаївський державний аграрний університет). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. У структурі б-ки: відділи (комплектування і наук. обробки літ-ри, обслуговування й книгозберігання), абонемент, чит. зал, 2 філії в гуртожитках. Бібліотеч. фонд становить 130 тис. прим., зокрема навч. літ-ра укр. мовою – понад 84 тис. прим., наук. – 9568; понад 30 тис. прим. с.-г., понад 11 тис. – природ. та тех., понад 17 тис. – екон., 4480 прим. – худож. літ-ри. Б-ка передплачує 93 журнали та 24 газети. Щорічно фонд поповнюється на 6 тис. од. зберігання. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (ген., абетк., системат.) та картотек (зокрема газетно-журнал. статей, праць викл. Ун-ту). При б-ці працює «Клуб цікавих зустрічей». Метод. центром б-ки є Центр. наук. с.-г. б-ка УААН. Щорічно проводяться Дні повернутої книги. Б-ка – чл. об’єднання б-к ВНЗів регіону. Дир. б-ки Л. Шишкіна (від 1973).

О. Г. Пустова

Стаття оновлена: 2003