Бібліотека Миколаївського державного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Миколаївського державного університету

БІБЛІОТЕ́КА МИКОЛА́ЇВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1913 у Миколаєві як б-ка Учител. ін-ту (нині Миколаївський державний університет). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Б-ка має 3 абонементи, 2 чит. зали, 13 філій на кафедрах, відділи – обслуговування, довідк.-інформ., комплектування та обробки літ-ри. Бібліотеч. фонд універсал., заг. кількість – 430 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 360 тис. книг, 53 859 період., нотні видання (від 1963); комплектується літ-рою із сусп.-політ. питань, психології, педагогіки, фізики, математики, історії, філології, фіз. культури та спорту, мист-ва, природознавства та ін. Б-ка передплачує 220 часописів. У фонді рідкіс. видань зберігається літ-ра від 18 ст., зокрема «Римская історія отъ созданія Рима до битвы актійскія, тоесть по окончаніе республіки» Г. Ролленема (С.-Петербургъ, 1764), «Дѣянія Петра Великаго, мудраго преобразителя Россіи» (ч. 11, Москва, 1789), «Исторія разныхъ славянскихъ народовъ» о. Іоана Раїча (С.-Петербургъ, 1795), «Методы изученія исторіи» (Москва, 1893) та ін. Довідк.-бібліогр. апарат складається з 9-и каталогів, 2-х системат. і 15-и темат. картотек. На допомогу навч.-виховному процесу б-ка укладає бібліогр. огляди, рекомендац. списки літ-ри, темат. картотеки. Зав. б-ки Т. Мазуренко (від 1958).

З. С. Дундук

Стаття оновлена: 2003