Бібліотека Миронівського інституту пшениці ім. В. Ремесла УААН - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Миронівського інституту пшениці ім. В. Ремесла УААН

БІБЛІОТЕ́КА МИРО́НІВСЬКОГО ІНСТИТУ́ТУ ПШЕНИ́ЦІ ім. В. Ремесла УААН Засн. 1911 у с. Центральне (нині Миронів. р-ну Київ. обл.) як б-ка Миронів. н.-д. станції, від якої починає свою історію Миронівський інститут пшениці ім. В. Ремесла УААН. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Є чит. зал та абонемент. Заг. фонд становить 38 179 прим.: 24 865 прим. книг, 13 201 прим. журналів, 113 прим. брошур. Зберігаються 31 прим. книг, виданих до 1901, 1184 прим. – до 1946. Серед них – «Учебникъ физіологіи растеній» О. Фамінцина (С.-Петербургъ, 1887), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1891–1901), «Атлас бабочек Европы» Гофмана (С.-Петербургъ, 1897). Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з рослинництва, селекції, насінництва, захисту рослин, генетики, біотехнології та технології вирощування зерн. культур. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.) і картотек (системат., період. вид., опублік. праць співроб. Ін-ту). Б-ка бере участь у підготовці семінарів, конференцій, виданні зб. наук. праць Ін-ту, метод. рекомендацій, інформ. листів, матеріалів та експонатів для виставок тощо. Б-ка уклала угоди про обмін наук.-тех. інформацією з б-ками галуз. наук.-тех. центрів України, РФ та ін. держав СНД, підтримує зв’язки з Центр. наук. с.-г. б-кою УААН. Зав. б-ки О. Петренко (від 1999).

В. А. Власенко

Стаття оновлена: 2003