Бібліотека Морського гідрофізичного інституту НАНУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Морського гідрофізичного інституту НАНУ

БІБЛІОТЕ́КА МОРСЬКО́ГО ГІДРОФІЗИ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ НАНУ Засн. 1944 у Севастополі як б-ка Мор. гідрофіз. лаб. (нині Морський гідрофізичний інститут НАНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус науково-технічної. Осн. напрям діяльності – збирання й опрацювання інформації про Чорне, Азовське моря та Світ. океан. Бібліотеч. фонд нараховує понад 100 тис. прим. (24 247 прим. – іноз. вид.): книг – 21 тис. прим., період. видань – 78 тис. прим., спец. видів – 3 тис. У фонді – літ-ра з питань динаміки й акустики моря, гідрофізики шельфу, кліматології, екол. контролю водних середовищ, супутникової океанології, а також з суміж. питань математики, механіки, фізики, хімії. Зберігаються видання кін. 19 – поч. 20 ст., серед яких: «Начальныя основанія умозрительной и опытной физики» А. Стойковича (ч. 1, Х., 1809), «Атласъ древней географіи, состоящий изъ двенадцати ландкартъ» Г. Віта (Москва, 1819), «Физическая географія моря» М. Мора (Москва, 1861); комплекти журналів «Записки по гидрографии» (від 1889), а також «Морского гидрофизического журнала», який видає Ін-т. Від 2000 ведеться електрон. каталог видань. Дир. б-ки Н. Маруфова (від 2002).

О. М. Суворов

Стаття оновлена: 2003