Бібліотека наукового центру радіаційної медицини АМНУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека наукового центру радіаційної медицини АМНУ

БІБЛІОТЕ́КА НАУКО́ВОГО ЦЕ́НТРУ РАДІАЦІ́ЙНОЇ МЕДИЦИ́НИ АМНУ Засн. 1986 як б-ка Всесоюз. наук. центру радіац. медицини (нині Науковий центр радіаційної медицини АМНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Центру. Основу книгозбірні склали фонди Київ. ін-ту проблем фіз. культури. Має філіал в Ін-ті клін. радіології. Бібілотеч. фонд – понад 30 тис. прим., зокрема 1558 іноз. видань; складається з книг, журналів, дис., автореф. дис., наук.-метод., інформ. бібліогр. літ-ри, мікрофільмів з питань радіац. екології, біохімії, фармакології, токсикології, гематології, генетики, імунології, гігієни і дозиметрії, випромінювання і уражень, ендокрин. порушень. Щорічно до б-ки надходить 1,5–2 тис. прим. книг, журналів, газет та ін. матеріалів. Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги (абетк., системат., топограф.) та картотеки (період. видань, нових надходжень). Є 2 чит. зали, 2 абонементи, міжбібліотеч. абонемент. Від 1992 видається бібліогр. покажчик «Радіаційна медицина» (вийшло 3 вип.). Б-ка організовує книжк. виставки, перегляди нових надходжень, проводить Дні інформації та фахівця. Зав. б-ки Л. Довгань (від 1986).

В. В.Талько

Стаття оновлена: 2003