Бібліотека науково-дослідного інституту електромеханічних приладів - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека науково-дослідного інституту електромеханічних приладів

БІБЛІОТЕ́КА НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ІНСТИТУ́ТУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІ́ЧНИХ ПРИ́ЛАДІВ Засн. 1961 у Києві. Бібліотеч. фонд багатогалуз. Нараховує 122 тис. прим. укр., рос., нім., франц., англ. мовами, зокрема спец. види наук. тех. літ-ри і документації (від 1961), автореф. дис. і дис. (від 1961), неопубл. переклади, 186 назв журналів (26-а іноз. мовами), 8 назв газет. Комплектується літ-рою з математики, фізики, хімії, обробки металів, економіки, мікроелектроніки, радіотехніки та ін. Довідк. бібліогр. апарат складається з каталогів, бібліогр. картотек, фонду довідк. і бібліогр. вид. Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Зав. б-ки В. Богаченко (від 1998).

Л. Г. Коваленко

Стаття оновлена: 2003