Бібліотека науково-дослідного інституту Кримська астрофізична обсерваторія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека науково-дослідного інституту Кримська астрофізична обсерваторія

БІБЛІОТЕ́КА НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ІНСТИТУ́ТУ «КРИ́МСЬКА АСТРОФІЗИ́ЧНА ОБСЕРВАТО́РІЯ» Засн. 1908 як б-ка Симеїз. обсерваторії, від якої починає свою історію НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія» (Див. Астрофізична обсераторія Кримська). Нині розташ. у с. Наукове Бахчисарай. р-ну АР Крим. Бібліотеч. фонд багатогалуз., містить 170 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема рідкісні видання (від 17 ст.), автореф. дис. і дис. (від 1950), мікрофіші, 402 назви журналів від 18 ст. (344 іноз. мовами); серед них – «Astronomische Nachrichten» (від 1822), «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society» (від 1831) «The Astrophysical Journal» (від 1895) та ін. Фонд комплектується літ-рою з питань астрономії та астрофізики, оптич. технології, радіоелектроніки, електроніки, обчислюв. техніки, косміч. приладобудування. Є обмін. фонд, чит. зал, абонемент. Довідк. бібліогр. апарат містить традиц. каталоги та картотеки, зокрема праць співроб. Обсерваторії (від 1910), «Історія Кримської астрофізичної обсерваторії» (від 1927), «Розвиток активних областей та прогноз активності на Сонці» (від 1975), «Известия Крымской астрофизической обсерватории» (від 1947), «Музейний фонд» (від 17 ст.). Зав. б-ки О. Костильова (від 1993).

Н. І. Шаховська

Стаття оновлена: 2003