Бібліотека науково-дослідного інституту медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека науково-дослідного інституту медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості

БІБЛІОТЕ́КА НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ІНСТИТУ́ТУ МЕ́ДИКО-ЕКОЛОГІ́ЧНИХ ПРОБЛЕ́М ДОНБА́СУ ТА ВУГІ́ЛЬНОЇ ПРОМИСЛО́ВОСТІ Засн. 1925 у Донецьку як б-ка філії Укр. ін-ту робочої медицини, від якої починає свою історію Медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості НДІ. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Є чит. зал, абонемент. Бібліотеч. фонд становить 44 282 прим.: книги, період. вид., дис., автореф. дис., патенти та нормат. тех. документація, наук. метод. та інформ.-бібліогр. літ-ра з питань гігієни праці в гірн., металург. пром-сті, профілактики, діагностики і лікування профес. захворювань. Зберігаються раритет. вид.: «Профессиональные болезни» О. Леві (Москва, 1925), журнали «Гигиена труда» (від 1923), «Гигиена и санитария» (від 1937), «Гигиена труда и профзаболевания» (від 1957). Довідк. бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., предмет.). Зав. б-ки Н. Сухоруких (від 1995).

Л. В. Виноградова

Стаття оновлена: 2003