Бібліотека науково-дослідного конструкторського інституту по розробці машин і обладнання для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека науково-дослідного конструкторського інституту по розробці машин і обладнання для переробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри

БІБЛІОТЕ́КА НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО КОНСТРУ́КТОРСЬКОГО ІНСТИТУ́ТУ ПО РОЗРО́БЦІ МАШИ́Н І ОБЛА́ДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРО́БКИ ПЛАСТИ́ЧНИХ МАС, ГУ́МИ І ШТУ́ЧНОЇ ШКІ́РИ Засн. 1959 у Києві на базі фондів СКБ штуч. шкіри з-ду «Більшовик» у складі відділу наук. тех. інформації. Від 1987 – самост. підрозділ. Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд багатогалуз. Нараховує понад 50 тис. прим. укр., рос. та ін. мовами, зокрема 245 назв наук.-тех. вид., неопубл. перекл., 129 назв журналів, 22 тис. книг. Комплектується літ-рою з машинобудування, пром-сті високомолекуляр. матеріалів, фіз. хімії, математики, електротехніки. У фондах б-ки зберігаються: «Машиностроение: Энциклопедический справочник» (у 15-и т., 1947–52), ж. «Пластические массы», «Химическое машиностроение» (1961–2003), заг. і галуз. довідники. Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів та картотек. Є абонемент, чит. зал, міжбібліотеч. абонемент. Б-ка організовує перегляди літ-ри, проводить Дні інформації, складає бюлетені нових надходжень, видає бібліографічні покажчики. Зав. б-ки С. Кулініч (від 1983).

А. Д. Пєтухов

Стаття оновлена: 2003