Бібліотека науково-дослідного та проектного інституту Енергопроект - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека науково-дослідного та проектного інституту Енергопроект

БІБЛІОТЕ́КА НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ТА ПРОЕ́КТНОГО ІНСТИТУ́ТУ «ЕНЕРГОПРОЕ́КТ» Засн. 1947 у Києві. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту (див. «Енергопроект» Науково-дослідний та проектний інститут). Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд галузевий; нараховує бл. 70 тис. од. зберігання укр., рос. мовами, зокрема спец. види наук.-тех. літ-ри і документації (від 1960), 80 назв журналів, 11 назв газет. Комплектується норматив.-тех. документацією та наук.-тех. літ-рою з проектування АЕС та селищ для їх працівників. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги за напрямами проектування (теплоенергет., електроенергет., буд., сан.-тех.), створюється електрон. каталог, бібліогр. картотеки (зокрема «Типові проекти», «Номенклатури заводів», «Закони України»), фонди довідк. і бібліогр. видань. Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Б-ка здійснює інформ. забезпечення проектів Ін-ту. Фонд б-ки поповнюється виданнями, що надходять з гол. держ. інформ. центрів. Зав. б-ки К. Краснокутська (від 2002).

Т. В. Нікуліна

Стаття оновлена: 2003