Бібліотека національного авіаційного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національного авіаційного університету

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО АВІАЦІ́ЙНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1933 як б-ка Київ. авіац. ін-ту (нині Авіаційний університет Національний). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. Є 13 чит. залів та 5 абонементів. Бібліотеч. фонд універсал., заг. кількість – понад 2,5 млн прим. укр., рос., англ., нім., франц., араб., іспан. мовами, зокрема 1,06 млн книг, понад 1,2 млн брошур, 187 460 період. вид., понад 1,6 млн прим. навч. літ-ри, 58 тис. спец. видів наук.-тех. літ-ри, бл. 3 тис. документів Міжнар. оргції цивіл. авіації, 189 матеріалів на електрон. носіях, дис. та автореф. дис. (від 1978). Є обмін. фонд (750 тис. прим.). Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з техніки експлуатації та вироб-ва повітр. суден, двигунів, транспорт., радіоелектрон. обладнання, авіац. електрифікованих і пілотажно-навігац. комплексів, вимірюв.-обчислюв. комплексів, комп’ютер. та інтелектуал. мереж, автоматич. системи обробки інформації, космонавтики та ін. У фонді зберігаються рідкісні видання (від 1895), вид. з авіації 20–30-х рр. 20 ст., серед них – «Воздухоплаваніе и изслѣдованіе атмосферы» (в 11-и вип., 1897–1904), «Теорія управляемыхъ аэростатовъ» М. Большева (1905), «Теоретические плавания» М. Жуковського (1925) та ін. Щороку б-ка отримує понад 50 тис. прим. книг, передплачує понад 300 назв період. видань; здійснює книгообмін з б-ками України. Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів і картотек та електрон. каталога (від 1990), бази даних аналіт. матеріалів з питань авіації та проблем ВШ (від 2000). Видано темат. покажчики «Економіка і управління на повітряному транспорті», «Защита информации в сетях связи» (обидва – 1999), «Спутниковые системы связи, навигации и телевидения» (в 2-х ч., 2000), поточ. інформ. бюлетені, списки нових надходжень, покажчики період. видань (щороку). Б-ка проводить темат. вечори, чит. конф., презентації; працює клуб «Джерело». Б-ка – засн. і метод. центр Об’єднання б-к установ авіації України, чл. Консорціуму б-к ВНЗів Києва.

Л. В. Потапова

Стаття оновлена: 2003