Бібліотека національного аграрного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1898 у Києві як б-ка С.-г. та Вет.-зоотех. ін-тів, від яких починає свою історію Аграрний університет Національний. Має статус наукової. Основу книгозбірні склали фонди б-к с.-г. відділення Київ. політех. ін-ту та Київ. лісогосп. ін-ту. До структури б-ки входять 6 відділів (метод., комплектування, наук. обробки літ-ри, зберігання фондів, обслуговування, інформ.-бібліогр.), 9 секторів, філії у Навч.-наук. ін-ті бізнесу. Є 6 абонементів, 3 чит. зали, один з яких спеціалізований, з доступом до довідкових традиц. та електрон. джерел інформації. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – бл. 1 млн прим. укр., рос. та ін. мовами, зокрема журналів – 500 назв (358 назв іноз. мовами), газет – 51 назва; автореф. (від 1950), дис. (від 1946). Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується книгами, період. та поточ. виданнями, брошурами, спец. видами наук.-тех. документації, неопублік. документами, мікрофільмами, електрон. виданнями з сільс. та ліс. госп-ва, економіки, техніки та суміж. галузей. Фонд рідкіс. видань становить 5719 прим., серед них – «Руская лѣтопись по Никонову списку» (ч. 3, 6, 7, С.-Петербургъ, 1786; 1790; 1791), «Архивъ ветеринарныхъ наукъ» (С.-Петербургъ, 1871), «Лѣсной журналъ» (від 1873), «Извѣстія Петровской земледѣльческой и лѣсной академии» (Москва, 1879), «Полная энциклопедия русскаго сельскаго хозяйства и соприкасающихся съ нимъ наукъ» (т. 1, С.-Петербургъ, 1900–12); приватна колекція В. Огієвського (1895, з питань лісівництва); унікал. видання з б-ки Г. Стоянова (1792, з питань лісівництва, ботаніки, біології) та ін. Щорічно фонд поповнюється на 30 тис. прим. Б-ка передплачує бл. 280 період. видань. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., абетк.-предмет., електрон.), бібліогр. видань та картотек (систематична статей, персоналій, науковців Ун-ту тощо), фонду довідк. видань. Б-ка організовує темат. книжк. виставки (бл. 40 на рік), відкриті перегляди літ-ри, читац. конференції, літ. вечори, презентації книг, укладає темат. бібліогр. списки, бюлетені нових надходжень. Б-ка здійснює книгообмін з б-ками України, є інформ.-консультат. центром для б-к ВНЗів 1–3 рівнів акредитації, що є структур. підрозділами Нац. аграр. ун-ту. Дир. б-ки Н. Рогоза (від 2002).

О. П. Копистко

Стаття оновлена: 2003