Бібліотека національного агрокосмічного університету ім. М. Жуковського Харківський авіаційний інститут | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бібліотека національного агрокосмічного університету ім. М. Жуковського Харківський авіаційний інститут


Бібліотека національного агрокосмічного університету ім. М. Жуковського Харківський авіаційний інститут

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО АЕРОКОСМІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. М. Жуковського «ХА́РКІВСЬКИЙ АВІАЦІ́ЙНИЙ ІНСТИТУ́Т» Засн. 1930 як б-ка Харків. авіац. ін-ту (нині «Харківський авіаційний інститут» Національний аерокосмічний університет ім. М. Жуковського). Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд 1941 становив 97,5 тис. од. зберігання, працювало 3 абонементи і 2 чит. зали, міжбібліотеч. абонемент, пункти при навч. кабінетах кафедр. Під час 2-ї світ. війни фонд повністю знищено. Відновлювати його допомагали б-ки Куйбишев. і Моск. авіац. ін-тів, Центр. наук. б-ки Татар. АРСР, АН СРСР та ін. 1950 фонд становив уже 70 тис. од. зберігання. Нині містить одну з найбільших в Україні колекцію праць з авіації. Є 3 абонементи, 4 чит. зали, 19 бібліотеч. пунктів. У структурі б-ки діють відділи довідк.-бібліогр. обслуговування, наук.-тех. і патент. інформації. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 900 тис. прим. укр., рос., англ., нім. та ін. мовами, зокрема 430 тис. книг, 220 тис. період., 44535 іноз. видань, 7300 спец. видів, 300 мікрофіш, бл. 600 дис.; комплектується літ-рою з питань літако-, двигуно-, ракетобудування, обчислюв. техніки, радіотехніки, систем упр., програмування, мед. обладнання, менеджменту, економіки. Серед цінних і рідкіс. видань – праці М. Жуковського «К вопросу о разрезании вихревых шнуров» (1894), «Теоретические основы воздухоплавания» (1911), «О парении птиц» (1922), акад. Г. Проскури «Теоретические основы авиации и воздухоплавания» (1925), «Конспект лекций по аэродинамике» (1938); «Вселенная и человечество. История исследования природы и приложения ее сил на службу человечеству» (1896), «Промышленность и техника. Энциклопедия промышленных знаний» (1903), «Народная энциклопедия научных и прикладных знаний» (1912), «Военная энциклопедия» (1915); журнали «Техника воздушного флота» (від 1927), «Авиастроитель» (1932–33), «Untersichtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaft» (1928–37), «Motortechnische Zeitschrift MTZ» (1941–91), «Flight International»(1950–94). Від 1996 ведеться електрон. каталог, укладено темат. картотеки «Авіація в Україні», «Екологія», «Авіація заг. призначення», «Історія України». Укладено ретроспект. наук.-допоміжні і рекомендац. бібліогр. покажчики «Летательные аппараты ХАИ», «Широкофюзеляжные самолеты и аэробусы», «Двигатели летательных аппаратов», «Дистанционно пилотируемые летательные аппараты научного назначения», «Сверхлегкие пилотируемые и беспилотные летательные аппараты». Дир. О. Варварова (від 1990).

Статтю оновлено: 2003