Бібліотека національного агрокосмічного університету ім. М. Жуковського Харківський авіаційний інститут - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національного агрокосмічного університету ім. М. Жуковського Харківський авіаційний інститут

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО АЕРОКОСМІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. М. Жуковського «ХА́РКІВСЬКИЙ АВІАЦІ́ЙНИЙ ІНСТИТУ́Т» Засн. 1930 як б-ка Харків. авіац. ін-ту (нині «Харківський авіаційний інститут» Національний аерокосмічний університет ім. М. Жуковського). Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд 1941 становив 97,5 тис. од. зберігання, працювало 3 абонементи і 2 чит. зали, міжбібліотеч. абонемент, пункти при навч. кабінетах кафедр. Під час 2-ї світ. війни фонд повністю знищено. Відновлювати його допомагали б-ки Куйбишев. і Моск. авіац. ін-тів, Центр. наук. б-ки Татар. АРСР, АН СРСР та ін. 1950 фонд становив уже 70 тис. од. зберігання. Нині містить одну з найбільших в Україні колекцію праць з авіації. Є 3 абонементи, 4 чит. зали, 19 бібліотеч. пунктів. У структурі б-ки діють відділи довідк.-бібліогр. обслуговування, наук.-тех. і патент. інформації. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 900 тис. прим. укр., рос., англ., нім. та ін. мовами, зокрема 430 тис. книг, 220 тис. період., 44535 іноз. видань, 7300 спец. видів, 300 мікрофіш, бл. 600 дис.; комплектується літ-рою з питань літако-, двигуно-, ракетобудування, обчислюв. техніки, радіотехніки, систем упр., програмування, мед. обладнання, менеджменту, економіки. Серед цінних і рідкіс. видань – праці М. Жуковського «К вопросу о разрезании вихревых шнуров» (1894), «Теоретические основы воздухоплавания» (1911), «О парении птиц» (1922), акад. Г. Проскури «Теоретические основы авиации и воздухоплавания» (1925), «Конспект лекций по аэродинамике» (1938); «Вселенная и человечество. История исследования природы и приложения ее сил на службу человечеству» (1896), «Промышленность и техника. Энциклопедия промышленных знаний» (1903), «Народная энциклопедия научных и прикладных знаний» (1912), «Военная энциклопедия» (1915); журнали «Техника воздушного флота» (від 1927), «Авиастроитель» (1932–33), «Untersichtsblätter für Mathematik und Naturwissenschaft» (1928–37), «Motortechnische Zeitschrift MTZ» (1941–91), «Flight International»(1950–94). Від 1996 ведеться електрон. каталог, укладено темат. картотеки «Авіація в Україні», «Екологія», «Авіація заг. призначення», «Історія України». Укладено ретроспект. наук.-допоміжні і рекомендац. бібліогр. покажчики «Летательные аппараты ХАИ», «Широкофюзеляжные самолеты и аэробусы», «Двигатели летательных аппаратов», «Дистанционно пилотируемые летательные аппараты научного назначения», «Сверхлегкие пилотируемые и беспилотные летательные аппараты». Дир. О. Варварова (від 1990).

Л. О. Смислова

Статтю оновлено: 2003