Бібліотека національного ботанічного саду ім. М. Гришка НАНУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національного ботанічного саду ім. М. Гришка НАНУ

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО БОТАНІ́ЧНОГО СА́ДУ ім. М. Гришка НАНУ Засн. 1944 у Києві як б-ка Центр. респ. ботан. саду АН УРСР (нині Ботанічний сад ім. М. Гришка Національний НАНУ). Бібліотеч. фонд нараховує майже 85 тис. прим.: 20 тис. прим. – іноз. видання, книг – 39 тис. прим., період. видань – 44 тис. прим., спец. видів – 340 од. Обмін. фонд 2,7 тис. прим. (від 1946). Перші книжки та період. видання надійшли з Ін-ту ботаніки АН УРСР (нині Ін-т ботаніки ім. М. Холодного НАНУ) та з Ін-ту троянд у Зенґергаузені (Німеччина). Зберігається цінна літ-ра з ботаніки, біології, фізіології рослин, геоботаніки, дендрології, садівництва, широко представлені видання з квітк.-декорат. рослин відкритого і закритого ґрунту. У б-ці зберігаються понад 200 тис. раритет. видань (18 – поч. 20 ст.). Серед цінних видань б-ки – «La botanique mise — la portée de tout le monde ou collection des plantes d’usage» (Paris, 1774, vol. 1–2), «Полная энциклопедия русскаго сельскаго хозяйства и соприкасающихся съ нимъ наук» (в 11-и т., С.-Петербургъ, 1900–09), «Крымское промышленное плодоводство» (т. 1, Москва, 1912), «Сады и парки» В. Курбатова (С.-Петербургъ, 1916) тощо. Б-ка проводить книгообмін з ботан. садами України. До фондів б-ки увійшли видання приват. б-ки акад. АН УРСР А. Гродзинського (літ-ра з алелопатії). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів: абетк., системат. (від 1946) та картотеки праць співроб. Саду (від 1946). Ведуться електронні бази даних. Є доступ до Інтернету. Значну роль в історії б-ки відіграла К. Калачевська (зав. б-ки 1945–52).

Л. О. Ісакова, Н. В. Чувікіна

Стаття оновлена: 2003