Бібліотека національного гірничого університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національного гірничого університету

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО ГІРНИ́ЧОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1899 як б-ка Катеринослав. вищого гірничого уч-ща, від якого починає свою історію Гірничий університет Національний. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. Основа книгозбірні – зібрання проф. М. Лебедєва. У перші роки існування б-ки фонди формувалися за рахунок пожертв, а у ж. «Известия Екатеринославского Высшего горного училища» (від 1905) публікувалися прізвища тих, хто подарував книги. Від 1903 існували наук. (осн.) і студент. (тех. читальня) б-ки. 1924 фонди становили 17 тис. назв книг і журналів (понад 102 тис. прим.). У 1930-х рр. частину фондів передано для комплектування б-к ВНЗів, що виділилися зі складу гірничого ін-ту (металург. академії, хім.-технол. ін-ту) та ін. наук. закладів. 1941 фонди осн. б-ки нараховували бл. 250 тис. т., а студент. – понад 150 тис. На поч. 2-ї світ. війни найцінніші книги і журнали евакуйов. з Ун-том. Під час війни б-ка виконувала функції книгосховища б-к ВНЗів міста, але при звільненні майже всі фонди б-ки було знищено. Від 1946 осн. і студент. б-ки об’єднано і надано статус наук.-технічної. Нині бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 927 046 прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 160 072 прим. – період. вид., 36 364 прим. – іноз. літ-ри, 16 134 прим. – дис. та автореф. дис., 5258 прим. – звіти з н.-д. роботи, 2518 прим. – нормат.-тех. документи; комплектується літ-рою з питань економіки, гірничої справи, геології, електротехніки, машинобудування, гуманітар. профілю. Частину фонду складають іменні колекції проф. Л. Шев’якова, Я. Некрасовського, О. Терпигорева, С. Волотковського; рідкісні період. видання з гірничої справи: «Горный журнал» (від 1826), «Известия Геолкома» (від 1883), «Электричество» (від 1888), «Уголь» (від 1925); серед рідкіс. книг – «О горном деле и металлургии» Ґ. Аґріколи (1563), «Philosophy of Nature» І. Ньютона (1769), «История электричества» (1771), «Диалог» Ґ. Ґалілея (1813). Щорічно б-ка отримує бл. 20 тис. прим. книг, 300 вітчизн. та іноз. журналів, 40 назв газет. У б-ці працюють 6 чит. залів (зокрема електрон.), 3 абонементи. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., худож. літ-ри) і картотек (гол. довідкової, країн світу, праць вчених Ун-ту та ін.). Від 1999 існує електрон. каталог, картотека журн. статей. При б-ці працює найстаріша у регіоні літ. студія «Вуглик»; видано поет. зб. «Гірничі обрії», публікуються поет. буклети слухачів студії. Видано біобібліогр. покажчики праць акад. О. Динника, Г. Півняка, проф. Я. Грдини, В. Кармазіна, П. Леонтовського, К. Тенкіна, О. Колоколова. Б-ка здійснює книжк. обмін з б-ками РФ.

О. Н. Нефьодова

Стаття оновлена: 2003