Бібліотека національного медичного університету ім. О. Богомольця - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національного медичного університету ім. О. Богомольця

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО МЕДИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. О. Богомольця Засн. 1841 у Києві як б-ка мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира, від якого починає свою історію Медичний університет ім. О. Богомольця Національний. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Основу книгозбірні склали фонди б-ки Мед.-хірург. академії. Нині у структурі б-ки 7 відділів (комплектування літ-ри, наук. обробки, книгосховища, довідк.-бібліогр., навч. літ-ри, наук.-мед. літ-ри, сусп.-політ. та худож. літ-ри), 4 абонементи, 8 чит. залів (5 із них – у гуртожитках). Бібліотеч. фонд багатогалуз., унікал. зібрання наук.-мед., мед.-біол., сусп.-політ. та худож. літ-ри. Заг. кількість – 777 350 прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 637 631 прим. книг, 4250 прим. дис., 42 616 іноз., 4 тис. рідкіс. видань, зокрема «Реальная энциклопедія медицинскихъ наукъ» (1892), «Физиологія в опытахъ» (1898), журнали «Русский врач», «Хирургия» (від 1890), г. «Врач», прижиттєві вид. праць М. Пирогова, І. Сєченова, С. Боткіна, І. Мечникова, О. Богомольця та ін. Щороку б-ка проводить бл. 50 інформ. заходів. Видала покажчики «Совершенствование учебно-воспитательного процесса в медицинском институте» (у 2-х ч., 1970–80), «Киевская школа терапевтов» (1981), «Киевская школа морфологов» (1982), «Бібліографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (1841–2001)» (2001). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., предмет., абетк. період. видань, дис. і авторефератів дис.) і картотек (систематичної нових надходжень, бібліогр.).

Л. М. Дроздова

Стаття оновлена: 2003