Бібліотека національного наукового центру Інститут механізації та електрифікації сільського господарства УААН - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національного наукового центру Інститут механізації та електрифікації сільського господарства УААН

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО НАУКО́ВОГО ЦЕ́НТРУ «ІНСТИТУ́Т МЕХАНІЗА́ЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКА́ЦІЇ СІЛЬСЬКО́ГО ГОСПОДА́РСТВА» УААН Засн. 1944 у Києві як б-ка Укр. НДІ механізації та електрифікації с. госп-ва (нині «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національний науковий центр УААН). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус науково-технічної. Є 2 філіали: Західний (Львів, 8192 прим.) та Південний (смт Якимівка Запоріз. обл., 54 791 прим.). Книжк. фонд б-ки нараховує 115 500 прим.: наук. праці, міжвідомчі збірники, бюлетені, підручники, посібники, період. видання, спец. види тех. літ-ри, рукописи та рідкісні видання (бл. 500 прим.). Серед них – «Программы и методы испытанія сельскохозяйственных машинъ и орудій» (1911–14), «Ізвѣстія Бюро по сельскохозяйственной механике» (1914; 1916; 1917), «Испытания тракторов» (1927–29). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., систематичного та абетк.-предмет. покажчика до нього) і картотек (спец. видів тех. літ-ри, нових надходжень, звітів Ін-ту, персоналій, період. видань, темат. бібліографічних). 2002 б-ка видала бібліогр. покажчики «Основні довідково-інформаційні видання співробітників ННЦ “ІМЕСГ” УААН», «Бібліографічний покажчик дисертацій, що зберігаються у фондах НТБ ННЦ “ІМЕСГ”» та ін. Від 1968 б-ку очолює В. Дубовик.

В. П. Островський

Статтю оновлено: 2003