Бібліотека національного наукового центру Інститут механізації та електрифікації сільського господарства УААН | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бібліотека національного наукового центру Інститут механізації та електрифікації сільського господарства УААН


Бібліотека національного наукового центру Інститут механізації та електрифікації сільського господарства УААН

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО НАУКО́ВОГО ЦЕ́НТРУ «ІНСТИТУ́Т МЕХАНІЗА́ЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКА́ЦІЇ СІЛЬСЬКО́ГО ГОСПОДА́РСТВА» УААН Засн. 1944 у Києві як б-ка Укр. НДІ механізації та електрифікації с. госп-ва (нині «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національний науковий центр УААН). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус науково-технічної. Є 2 філіали: Західний (Львів, 8192 прим.) та Південний (смт Якимівка Запоріз. обл., 54 791 прим.). Книжк. фонд б-ки нараховує 115 500 прим.: наук. праці, міжвідомчі збірники, бюлетені, підручники, посібники, період. видання, спец. види тех. літ-ри, рукописи та рідкісні видання (бл. 500 прим.). Серед них – «Программы и методы испытанія сельскохозяйственных машинъ и орудій» (1911–14), «Ізвѣстія Бюро по сельскохозяйственной механике» (1914; 1916; 1917), «Испытания тракторов» (1927–29). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., систематичного та абетк.-предмет. покажчика до нього) і картотек (спец. видів тех. літ-ри, нових надходжень, звітів Ін-ту, персоналій, період. видань, темат. бібліографічних). 2002 б-ка видала бібліогр. покажчики «Основні довідково-інформаційні видання співробітників ННЦ “ІМЕСГ” УААН», «Бібліографічний покажчик дисертацій, що зберігаються у фондах НТБ ННЦ “ІМЕСГ”» та ін. Від 1968 б-ку очолює В. Дубовик.

Статтю оновлено: 2003