Бібліотека національного наукового центру Нікітський ботанічний сад УААН - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національного наукового центру Нікітський ботанічний сад УААН

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО НАУКО́ВОГО ЦЕ́НТРУ «НІКІ́ТСЬКИЙ БОТАНІ́ЧНИЙ САД» УААН Засн. 1812 з ініціативи Х. Стевена – засн. та 1-го дир. Ботан. саду (нині «Нікітський ботанічний сад» Національний науковий центр УААН). 1859 у фондах б-ки – 462 прим., 1920 – 4780 прим. Нині бібліотеч. фонд становить 212 тис. прим. (зокрема бл. 70 тис. вид. іноз. мовами); комплектується відповідно до напрямів наук. дослідж. Нікітського саду (літ-ра з ботаніки, дендрології, квітникарства, плодівництва, захисту рослин, генетики і селекції). Зберігаються зібрання рос. і закордон. періодики із с. госп-ва, ботаніки, лісівництва (від серед. 18 ст.), рідкісні вид.: помології Франції і Німеччини 19 ст., довідники з флори світу тощо. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., предмет.) і картотек (звітів, дис., періодики, перекладів, абетк.-хронол. робіт співроб. Саду). Б-ка влаштовує виставки нових надходжень, Дні інформації; видає «Библиографический указатель работ Государственного Никитского ботанического сада» (до 1990 вийшло 5 вип.), що включає публікації співроб. за 1812–1985 (6847 назв).

Н. Г. Бернар

Стаття оновлена: 2003