Бібліотека національного технічного університету Харківський політехнічний інститут - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національного технічного університету Харківський політехнічний інститут

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ «ХА́РКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т» Засн. 1885 як б-ка Харків. практ. технол. ін-ту (нині «Харківський політехнічний інститут» Національний технічний університет). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. Основа фонду – зібрання книг акад. Б. Якобі (2211 т.). Серед цін. видань – «Experimental Researches in Electricity» М. Фарадея (1839–55, з автографом автора). Фонд рідкіс. книг налічує бл. 20 тис. прим. видань 18–19 ст., зокрема довідк. літ-ра, наук. праці вчених Харків. технол. ін-ту. 1895 у фонді б-ки – 8 тис. томів. Б-ка передплачувала 100 наук. і тех. журналів. 1903 при тех. студент. т-ві відкрито студент. б-ку, що стало початком створення фонду навч. літ-ри і диференційов. обслуговування читачів. 1913 складено системат. каталог. Бібліотечна комісія розробила «Правила пользования библиотекой Харьковского политехнического института» // «Изв. Харьков. технол. ин-та», т. 1, 1905. Під час 2-ї світ. війни фонди б-ки постраждали, але зусиллями працівників більшу частину книг було збережено. У 1949 книжк. фонд становив 1,6 млн видань. Фонд поповнювався завдяки надходженню обов’язк. примірника з Моск. колектора наук. б-к (щорічно на 100 тис. прим.). Нині бібліотеч. фонд нараховує понад 1,642 млн прим., зокрема 989 292 прим. книг, 652 857 брошур, 83 638 вітчизн. та 122 688 іноз. журналів, 83 590 прим. наук.-тех. документації, а також журнали на магніт. дисках та у кафедрал. фондах, дис., автореф. дис., мікрофільми, фотокопії, електронні документи тощо. Б-ка має 10 абонементів, 10 чит. залів, комп’ютер. клас, веде наук.-бібліогр. і метод. роботу, видає наук.-допоміжні і бібліогр. покажчики, проводить традиц. наук.-практ. конференції до ювілеїв Ун-ту з актуал. питань сучас. бібліотекознавства, зокрема автоматизації бібліотеч. процесів; літ. вечори, виставки. 1992 створ. відділ сучас. бібліотеч. технологій. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (генеральних абетк. та системат., предметного, електронного, вітчизн. та іноз. журналів, іноз. літ-ри, худож. літ-ри) і системи картотек. Електрон. каталог б-ки нараховує понад 70 тис. документів, базу даних «Картотека періодики» (5 тис. записів). У бібліотеч. фонді зберігаються рідкісні видання (20 тис. прим.), датовані поч. 17 ст. – поч. 20 ст. Серед цих видань – «Сочиненія М. В. Ломоносова» (1848), «Элементы высшей математики» Г. Лоренца (1898), «Основы химіи Д. Менделеева» (1903); енциклопед. видання – «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (у 82-х т., 1890–1907) «Земля и люди. Всеобщая географія» Ж.-Ж. Реклю (т. 2–7, 1906–11) та ін. За останні роки б-ка видала бібліогр. покажчики «Періодика. 2000» (1999), «Владимир Ульянович Кизилов: к 65-летию со дня рождения» (2002) та ін. Дир. М. Булатецький (від 1986).

Літ.: Зав’ялова С. О. 110 років НТБ Харківського державного політехнічного університету // БВ. 1996.№ 1.

С. О. Зав’ялова

Статтю оновлено: 2003