Костенко Наталія Василівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Костенко Наталія Василівна


Костенко Наталія Василівна

КОСТЕ́НКО Наталiя Василівна (20. 01. 1941, Київ) – лiтературо­зна­вець. Дочка Василя, сестра Юрія Кос­тенків. Д-р фiлол. н. (1985), проф. (1987). Закiн. Київ. ун-т (1963), де й пра­цює вiд 1969: від 1987 – проф. каф. теорії літ-ри, компаративіс­тики і літ. творчості. Дослiджує поетику, укр. віршування 20 ст. Упорядкувала зб. «Вірші та поеми» А. Чу­жого (1980), «Поезії» П. Фи­липо­вича (1989), «Вибрані поезії» М. Бажана (2003, т. 1; 2004, т. 2); наук. зб. «Віршознав­чий семінар», присвяч. М. Гаспа­ро­ву (2006), Г. Сидоренко (2008), І. Ка­чуровському (2009). Підготу­вала вступну статтю, примітки та коментарі до кн. «Наука віршування» Б. Якубського (2007). Ор­ганізувала 2009 в Ін-ті філології Київ. ун-ту 1-у Всеукр. конф. «Українське віршознавство ХХ – початку ХХІ століть: здобутки і перспективи» (матеріали надру­ковано у зб. «Віршознавчі студії», 2010; 2011). Усі зазначені книги опубл. у Києві.

Пр.: Поетика Миколи Бажана. 1971; 1978; Поетика Павла Тичини: Особли­во­стi вiршування. 1982; Максим Рыль­ский – мастер украинского класического стиха. 1988; Українське віршуван­ня ХХ століття. 1993; 2006; Метричний довідник до віршів Тараса Шевченка: Метод. розробка з курсу віршознавства. 1994; Микола Бажан. Життя. Твор­чість. Особливості віршостилістики. 2003; 2004; усі – Київ.

Літ.: Професор Наталія Василівна Костенко: Біобібліогр. покажч. К., 2011.

Статтю оновлено: 2014