Бібліотека національного університету Львівська політехніка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національного університету Львівська політехніка

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ «ЛЬВІ́ВСЬКА ПОЛІТЕ́ХНІКА» Засн. у Львові 1844 як б-ка Тех. академії, від якої починає свою історію «Львівська політехніка» Національний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. 1848 під час антиавстрій. повстання б-ка повністю згоріла (бл. 2 тис. т.). Протягом кількох десятиліть б-ка не мала відповід. приміщення та штатів. Лише 1874 бібліотекарем призначено проф. Д. Зброжека. 1877 збудовано нове приміщення, відкрито чит. зал. У 20–30-х рр. 20 ст. б-ка стає однією з найбільших тех. б-к Польщі. Її фонд становив понад 78 тис. друк. од. зберігання. Перед 2-ю світ. війною бібліотеч. фонд нараховував 90 тис. т., під час війни частина фонду була знищена. У повоєн. період почалося активне комплектування фондів б-ки (за 6 повоєн. років у б-ку надійшло у 2 рази більше літ-ри, ніж за всі довоєнні роки). До 1970 фонд б-ки у порівнянні з довоєнним виріс майже у 15 разів. Тоді ж збудовано ще одне приміщення б-ки (книгосховище на 1 млн т., 4 чит. зали на 1280 місць). Нині у структурі б-ки 12 відділів, 7 абонементів, 10 чит. залів. Бібліотеч. фонд становить понад 2 млн друк. од., зокрема наук. літ-ри – 1 млн 100 тис. прим., навч. літ-ри – бл. 700 тис. прим., іноз. літ-ри – бл. 483 тис. прим. (з них 450 тис. прим. – період. вид.), період. вид. – 591 тис. прим. У б-ці зберігаються цінні і рідкісні вид. 16–18 ст., серед них – «Твори філософів та лікарів Верони» (1535), «Елементарна геометрія» Евкліда (1546, обидві – Базель), «Механіка» Ґ. Убальдо (Венеція, 1581), праці І. Ньютона (видані у Лондоні 1687, 1726) та ін. Бібліотеч. фонд поповнюється завдяки співпраці з укр.-амер. фондом «Сейбр-Світло», фірмою «Ліос» (передала б-ці 1000 т. сучас. літ-ри з комп’ютер. технологій від Філадельфій. укр. громади), Міжнар. фондом «Відродження». Окрім забезпечення літ-рою навч. та наук. процесів, у б-ці налагоджено дослідження з історії розвитку наук. шкіл Ун-ту. Протягом 5-и останніх років б-ка видає бібліогр. покажчики із серії «Наукові напрямки Львівської політехніки». 1993–2002 видано понад 30 персонал. бібліогр. покажчиків професорів Ун-ту, академіків галуз. академій. Від 1999 б-ка видає щорічний зведений бібліогр. покажчик друков. праць вчених та співроб. Ун-ту. Спільно зі Львів. обл. універсал. наук. б-кою випускаються різноманіт. бібліогр. збірники, покажчики та ін. матеріали. Б-ка проводить темат. вечори, присвяч. видат. постатям укр. історії та культури, діячам укр. діаспори, творчі вечори науковців та співроб. Ун-ту. Дир. б-ки О. Шишка (від 1993).

І. О. Білоус

Стаття оновлена: 2003