Бібліотека національного університету Острозька академія - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національного університету Острозька академія

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ «ОСТРО́ЗЬКА АКАДЕ́МІЯ» Засн. 1994 у м. Острог Рівнен. обл. як б-ка Остроз. вищого колегіуму (нині «Острозька академія» Національний університет) на основі бібліотеч. фондів колиш. Остроз. академії. Має статус наукової. У структурі б-ки – відділи англомов. та польськомов. літ-ри, ресурс. центр із вивчення іноз. мов; працюють абонемент, чит. зал на 300 місць, електронна б-ка. Книжк. фонд б-ки становить бл. 300 тис. од. зберігання. Серед цінних видань – рукопис. «Апостол» 17 ст., перепис. зі львів. вид. І. Федорова в одному з волин. монастирів; грамота 1594, підпис. Василем-Костянтином Острозьким; «Апостол» М. Сльозки 1639; «Волынские епархиальные ведомости» за 1867–1900; «Полное собрание Законовъ Российской империи 1649– 1881 гг.» та ін. Колекція б-ки поповнюється працями викладачів Ун-ту. Б-ка співпрацює з б-ками Києво-Могилян. академії та Львів. ун-ту, Нац. парламент. б-кою України, ЛНБ, б-кою Польс. АН у Кракові, благодій. фондами «Pomoc Polakam na Wschodzie» та «Wspólnota polska w Krakowie». Працівники б-ки надавали допомогу у підготовці вид. «Острозька академія XVI–XVII ст.». Періодично публікуються інформ. бюлетені та бібліогр. покажчики.

Л. А. Гошовський

Стаття оновлена: 2003