Бібліотека національного університету фізичного виховання і спорту України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національного університету фізичного виховання і спорту України

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ФІЗИ́ЧНОГО ВИХОВА́ННЯ І СПО́РТУ УКРАЇ́НИ Засн. 1944 як б-ка Харків. ін-ту фіз. культури, від якого починає свою історію Фізичного виховання і спорту України університет Національний. Бібліотеч. фонд багатогалуз., містить понад 320 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема понад 300 тис. книг, 16 605 період. вид., понад 650 дис., 3050 автореф., 2162 іноз. вид. та ін.; комплектується літ-рою з питань фіз. культури та спорту, біології, медицини, педагогіки, психології. Є обмін. фонд. Зберігаються рідкісні видання від кін. 19 ст.: «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (1890–1907), «Практическое руководство к лечению массажем и методическим мышечным упражнением д-ра И. Шрейбера» (Москва, 1890), «Руководство по физическому обучению детей школьного возраста» П. Лесгафта (ч. 1, изд. 2-е, 1904), «Анатомофизиологические основы физической культуры человеческого тела. Наиболее верные и действительно обеспечивающие здоровье упражнения для каждого человека» Н. Лисенкова й Е. Синельникова (1911), «Курс сокольской гимнастики: Пособ. для руководителей» (перекл. з чес., С.-Петербургъ, 1911), «80 уроков гимнастики. Для 2-го года обучения» Г. Дюпперона (изд. 3-е, Ленинград, 1930) та ін. Є абонемент і чит. зал на 350 місць. Довідк.-бібліогр. апарат складається з фонду довідк. вид., традиц. каталогів і картотек.

Т. М. Полтавець

Стаття оновлена: 2003