Бібліотека національного університету харчових технологій - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національного університету харчових технологій

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ХАРЧОВИ́Х ТЕХНОЛО́ГІЙ Засн. 1930 у Києві як б-ка Ін-ту цукр. пром-сті, від якого починає свою історію Харчових технологій університет Національний. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. Основу книгозбірні склали фонди б-к ф-ту цукр. вироб-ва Київ. політех. ін-ту, Кам’янець-Поділ. хім.-технол. ін-ту, Смілян. ін-ту цукр. пром-сті. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 1,2 млн прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема спец. види наук.-тех. літ-ри та документи (від 1949), дис. та автореф. дис. (від 1950), 350 назв журналів, 50 назв газет, рідкісні наук.-тех. видання, праці вчених Ун-ту (від 1930); комплектується літ-рою з харчової, м’ясомолоч., хім. промсті, теплоелектроенергетики, автоматизації та комп’ютерно-інтегров. технологій, економіки та маркетингу, екології, біотехнології, обладнання фармацевт. та мікробіол. промсті. Є обмін. фонд. Б-ка організовує темат. виставки, відкриті перегляди літ-ри, презентації видань викладачів Ун-ту; співроб. б-ки взяли участь у конф. «Наука для молочної промисловості», «Актуальні проблеми виховання у вищих закладах освіти», у міжнар. конф. бібліотеч. працівників «Крим» (усі – 2002).

Р. М. Надточій

Стаття оновлена: 2003