Бібліотека національного фармацевтичного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека національного фармацевтичного університету

БІБЛІОТЕ́КА НАЦІОНА́ЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1921 як б-ка Харків. хім.-фармацевт. ін-ту (нині Фармацевтичний університет Національний). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Основу книгозбірні склали фонди хім.-фармацевт. ф-ту Харків. ун-ту. Має філію у Харків. хім.-фармацевт. технікумі. У структурі б-ки – 7 відділів (обслуговування наук. літ-рою, довідк.-бібліогр., навч. літ-ри, комплектування, книгосховища, зарубіж. літ-ри, наук. і тех. обробки літ-ри). Крім традиц. каталогів і картотек, у б-ці створ. електрон. каталог. Від 1995 діють електронна база даних, електронна картотека книгозабезпечення. Б-ка має доступ до мережі Інтернет, власну web-сторінку. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 300 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема: 180 тис. книг, 120 тис. період. вид., 7 тис. іноз. вид. (з них 2560 прим. іноз. період. вид. на мікрофішах); комплектується літ-рою з питань фармації, пром. фармації, біотехнології медицини, хімії та суміж. наук. Є обмінний фонд. У б-ці зберігаються вид. з фармації від 1841. Б-ка видала 8 вип. бібліогр. покажчиків друков. робіт співроб. Ун-ту за 1921–99, 3 вип. покажчиків про метод. забезпечення навч. процесу, а також бібліографії вчених ВНЗу (В. Черних, С. Дроговоз, І. Березнякової та ін.). Взаємодіє з провід. б-ками України, Болгарії, Польщі, благодій. фондом «Сейбр-Світло», Міжнар. фондом «Відродження» тощо. Б-ка проводить книжк.-ілюстративні виставки, презентації книг, літ. вечори. Дир. В. Щепинова (від 1970).

В. І. Сегеда

Стаття оновлена: 2003